Адміністративно-господарча частина


Адміністративно-господарча частина є структурним підрозділом коледжу, яка здійснює господарське обслуговування.

У своїй діяльності адміністративно-господарча частина керується Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженнями та наказами директора коледжу.

Очолює адміністративно-господарчу частину заступник директора коледжу з адміністративно-господарської роботи, який безпосередньо підпорядковується директору коледжу.

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи

Глєбова Ірина Вікторівна

(044) 249-85-98

Основними завданнями адміністративно-господарчої частини є:

- зміцнення матеріальної бази коледжу;
- забезпечення належних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Адміністративно-господарча частина відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

- здійснює контроль за технічним станом та експлуатацію будівель і споруд коледжу, опалювальних систем, систем водопостачання та водовідведення, систем електропостачання та газопостачання;
- організовує поточний і капітальний ремонти, реконструкцію навчальних та службових приміщень, бере участь у підготовці договірної документації на виконання ремонтних робіт з підприємствами, здійснює нагляд за якістю їх виконання;
- контролює технічний стан, своєчасне оформлення технічної документації на експлуатацію транспортних засобів, що знаходяться на балансі коледжу, оформляє дефектні акти;
- контролює дотримання норм і правил з електробезпеки працівниками та студентами.

Комендант навчального корпусу коледжу

Гребенник Світлана Вікторівна

(044) 249-85-94

Комендант гуртожитку № 1

Таратухіна Ольга Григорівна

(044) 249-85-34

Комендант гуртожитку № 2

Козачок Ірина Богданівна

(044) 249-84-84

  •  

 

.