Циклова комісія (кафедра) бакалаврату

Циклова комісія (кафедра) бакалаврату забезпечує підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Мікропроцесорні та комп’ютеризовані системи керування» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та освітньою програмою «Ресурсоефективне та чисте виробництво» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Навчальні дисципліни, які закріплені за ЦК:

 1. Комп’ютерні технології та програмування
 2. Ресурсоефективне та більш чисте виробництво
 3. Основи енергоменеджменту та енергоаудиту
 4. Аналіз систем управління безпекою руху
 5. Впровадження систем енергоменеджменту
 6. Інформаційні вимірювальні та діагностичні системи
 7. Автоматизація технологічних процесів
 8. Автоматика та телемеханіка виробництва
 9. Електроніка та мікропроцесорна техніка / Мікропроцесорна техніка
 10. Екологічні проблеми сучасності
 11. Контролери та їх програмне забезпечення
 12. Основи комп’ютерно-інтегрованого управління
 13. Політологія
 14. Філософія/Філософія суспільства та суспільних явищ
 15. Історія України та української культури
 16. Ділова українська мова
 17. Числові методи та математичне моделювання
 18. Системи обліку електричної енергії
 19. Відновлювальні джерела живлення
 20. Теорія високих напруг
 21. Теорія автоматичного керування
 22. Надійність, діагностика та ремонт електроустаткування
 23. Енергозбереження споруд та промисловості
 24. Економіка виробництва
 25. Якість електроенергії в системах
 26. Моделювання електротехнічних систем
 27. Теплотехніка
 28. Архітектура комп’ютерних систем та мереж
 29. Системи стисненого повітря
 30. Прикладна механіка та основи конструювання
 31. Програмування мікроконтролерів цифрових підстанцій
 32. Електричне устаткування високошвидкісного наземного транспорту
 33. Автоматизований електропривід
 34. Міський електротранспорт
 35. Основи наукових досліджень
 36. Проектування систем автоматизації
 37. Системний аналіз систем управління
 38. Електричні споживачі
 39. Програмні засоби SCADA
 40. Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання
 41. Захист інформації в комп’ютерних мережах
 42. Мікропроцесорні засоби автоматизації
 43. Комп’ютерні методи моделювання систем автоматики
 44. Станційні системи автоматики
 45. Програмно-технічні комплекси систем диспетчеризації
 46. Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації

Команда циклової комісії:

Гайденко Олесь Сергійович

 

Голова циклової комісії

Кандидат технічних наук

Член Науково-методичної ради Київського електромеханічного фахового коледжу

Викладає навчальні дисципліни: «Автоматизація технологічних процесів», «Теорія автоматичного керування», «Програмні засоби SCADA», «Комп’ютерні методи моделювання систем автоматики», «Станційні системи автоматики», «Програмно-технічні комплекси систем диспетчеризації», «Основи комп’ютерно-інтегрованого управління», «Програмування промислових мікроконтролерів», «Основи технологічного програмування».

Наукові інтереси: прикладні проблеми мов програмування високого рівня, розробка алгоритмів, інформаційна підтримка процесу розробки і прийняття рішень, розробка систем автоматизації, комп’ютерне (математичне) моделювання інформаційно-керуючих систем.

Кваліфікація викладача:

диплом магістра, Державний економіко-технологічний університет транспорту, 2014, спеціальність: «Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт)»;

диплом кандидата технічних наук, Державний університет інфраструктури та технологій, 2019, спеціальність 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти».

Науково-педагогічний стаж: понад 4 роки.

Підвищення кваліфікації та стажування:

сертифікат платформи Prometheus «Основи Web UI розробки 2022»

Автор методичних розробок:

Методичні рекомендації  для виконання лабораторної роботи на тему «Ідентифікація параметрів швидкоплинних процесів з використанням PTC Mathcad»

Профіль: https://scholar.google.com/citations?user=hq6PBtoAAAAJ&hl=uk

Контакти: haidenko121@gmail.com 

Малишкін Олександр Іванович

 

 

Доктор економічних наук

Викладач 1-ї категорії

Член Науково-методичної ради Київського електромеханічного фахового коледжу

Викладає з 09.2021

Навчальні дисципліни: «Економіка виробництва», «Основи економічної теорії», «Економіка енергетики», «Основи управлінської діяльності»,

Наукові інтереси: «Економіко-екологічні проблеми енергетики», «Проблеми обліку, звітності, оподаткування, аудиту підприємницької діяльності».

Кваліфікація викладача:

диплом доктора  економічних наук, спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз аудит, ДД № 003639 від 2014 р.

диплом професора кафедри обліку та оподаткування,  12ПР № 011396 від 2016 р.

сертифікат аудитора України, № 003372, від 1998 р.

сертифікат професійного бухгалтера АПК № 190455 від 2020 р.

Стаж практичної бухгалтерської та аудиторської діяльності – 20 років

Науково-педагогічний стаж: понад 25 років.

Досягнення:  автор більш ніж 200 публікацій, у т.ч. 10 монографій, посібників з обліку, оподаткування, звітності, економіки виробництва.

Дипломи ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки України (2018, 2019, 2020 рр.) студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (науковий керівник).

Керівник наукового гуртка відділення бакалаврату КЕМК «Економіко-екологічні проблеми енергетики України».

Контакти: malyshkin@ukr.net 

Потапенко Ольга Олександрівна

Кандидат технічних наук (доктор філософії)

Викладач Вищої категорії

Член Науково-методичної ради Київського електромеханічного фахового коледжу

Класна керівниця групи 221 ЕЛ-9Б

Викладає з 09.2020

Викладає навчальні дисципліни: «Електричні станції та підстанції», «Системи обліку електричної енергії», «Моделювання електричних систем», «Метрологія та технологічні вимірювання», «Системи автоматичного проєктування», «Надійність, діагностика та ремонт електроустаткування», «Електричне устаткування високошвидкісного наземного транспорту», «Електрорухомий склад залізниць», «Технічна експлуатація електричного рейкового транспорту», «Електричні та пневматичні гальмівні системи», «Теорія електричної тяги», «Енергозбереження споруд та промисловості», «Ресурсоефективне та більш чисте виробництво», «Впровадження систем енергоменеджменту», «Технологія галузі», «Основи проєктування на ПК».

Наукові інтереси: «Розроблення концептуальних засад для відновлення ефективного функціонування застарілих вантажних вагонів», «Розробка концепції та технічних рішень інноваційного транспортного засобу на основі ресурсо - та енергозберігаючих технологій», «Створення концептуально нових вантажних вагонів модульного типу».

Кваліфікація викладача:

диплом магістра, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2013, спеціальність: «Організація перевезень і управління на транспорті (промисловий транспорт)»;

диплом кандидата технічних наук (доктора філософії), Державний університет інфраструктури та технологій, 2020, спеціальність 05.22.07 – «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів».

Науково-педагогічний стаж: понад 8 років.

Досягнення: кандидат технічних наук (доктор філософії) за спеціальністю 05.22.07 – «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів» (2019 р.), автор більше 60 публікацій з них 21 патент. 

Диплом ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012 р.), стипендіат Президента України (2007 р., 2012 р.), стипендіат Луганської обласної ради (2009 р.), дипломант управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації за перемогу в обласному конкурсі  “Студент року” (2007 р., 2009 р., 2010 р., 2013 р.).

Підвищення кваліфікації та стажування:

Сертифікат міжнародного стажування «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend» University of Finance, Business and Entrepreneurship, Bulgaria (2020), сертифікат  знання англійської мови - рівень В2 (2020), сертифікат Міністерства цифрової трасформації України "Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google" (2020), електронний сертифікат Міністерства цифрової трансформації  України "Онлайн сервіси для вчителів" (2020),  сертифікат платформи Prometheus «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» (2021), Сертифікат КНП «Освітня агенція міста Києва» Освітній Хаб міста Києва «Мистецтво викладання» (2021), свідоцтво про підвищення кваліфікації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центрального інституту післядипломної освіти «Організація дистанційного навчання в закладах освіти» (2022).

Автор методичних розробок:

«Методичні вказівки до оформлення звіту з практичних та лабораторних робіт для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання», «Електричні станції та підстанції: Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка»», «Електрорухомий склад залізниць: Методичні вказівки до виконання курсового проєкту для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка»», «Теорія електричної тяги: Методичні вказівки до виконання курсового проєкту для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання спеціальності 141 «Енергетика, електротехніка та електромеханіка»»; науково-методичних комплексів дисциплін, які викладає.

Профіль:   https://orcid.org/0000-0001-9692-4547

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208650115

https://scholar.google.com/citations?user=BXkpYi0AAAAJ&hl=ru&authuser=1

Контакти: olga.alex.potapenko@gmail.com

Сабалаєва Наталія Олегівна

 

Кандидат технічних наук, доцент

Член Науково-методичної ради Київського електромеханічного фахового коледжу

Викладає навчальні дисципліни: «Теоретичні основи електротехніки», «Електроніка та мікросхемотехніка», «Мікропроцесорна техніка», «Електричні споживачі», «Відновлювальні джерела живлення», «Мікропроцесорні засоби автоматизації», «Вища математика»

Науково-педагогічний стаж понад 14 р.

Наукові інтереси: комутаційна апаратура, зокрема гібридні напівпровідникові апарати,  фізичні процеси в напівпровідникових електричних апаратах, що відбуваються в процесі комутації, теплові процеси в напівпровідникових приладах.

Автор методичних розробок: конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; конспект лекцій з дисципліни «Електротехніка та електроніка» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології»,  методичні вказівки з лабораторних робіт з дисциплін «Електроніка і мікросхемотехніка»,  «Теоретичні основи електротехніки», «Електротехніка та електроніка» та методичні вказівки для самостійного вивчення тих же дисциплін.

Профіль: https://orcid.org/0000-0002-7015-1811 

Контакти: natsab152@gmail.com