Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

На циклі ЕЛ викладають фахівці із практичним досвідом роботи. Використання новітніх форм викладання (комбінована, дистанційна, ігрова) дозволяють донести матеріал у зрозумілому форматі із врахуванням всіх потреб здобувачів освіти.

Викладачі Циклу ЕЛ надають знання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та забезпечують наступні фахові компетентості, серед яких здатність:

 • - вирішувати практичні навички з використанням основ теорії  та методів фундаментальних дисциплін;
 • - вирішувати комплексні спеціалізовані задачі пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом  електричної енергії,  роботою електричних систем та мереж, електричної частини станцій і підстанцій та техніки високих напруг;
 • - виконувати  та оцінювати електротехнічні та спеціальні вимірювання, орієнтуватись у роботі електронних приладів,  пристроїв автоматичного керування, релейного захисту, систем автоматики і мікропроцесорної техніки;
 • - орієнтуватися в теорії та практичному використанні електричних машин і апаратів;
 • - здійснювати раціональний вибір елементів електротехнічного та електромеханічного обладнання, пов'язаного з роботою електропривода;
 • - виконувати вибір електротехнологічного обладнання і систем електричного  освітлення та опромінення;
 • - орієнтуватися в технологічних процесах і обладнанні, здійснювати вибір  електроустаткування та відповідних систем керування;
 • - виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог правил техніки безпеки, охорони праці, електробезпеки, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища;
 • - орієнтуватися у виборі заходів з підвищення рівня енергоефективності електроенергетичного,  електротехнічного та електромеханічного устаткування та визначенні техніко- економічних показників запропонованих рішень;
 • - проводити монтаж, налагодження, технічне обслуговування  і ремонт електротехнічного, електромеханічного та електронного  обладнання;
 • - оперативно вживати ефективні заходи в умовах виробничих ситуацій в електроенергетичних та електромеханічних системах;
 • - використовувати спеціальне програмне та апаратне забезпечення з використанням сучасних цифрових технологій у професійній діяльності;
 • - розробляти проєкти  електричної частини електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування із дотриманням вимог діючих стандартів.
 •  
 • Перелік навчальних дисциплін циклу:
 • 1. Основи охорони праці (ЕЛ)
 • 2. Електричні станції та підстанції (в т. ч. бакалаврат)
 • 3. Релейний захист та автоматика (в т. ч. бакалаврат)
 • 4. Контактна мережа (в т. ч. бакалаврат)
 • 5. Організація експлуатації пристроїв електропостачання
 • 6. Техніка високих напруг
 • 7. Енергозбереження
 • 8. Електричні системи та мережі
 • 9. Мікропроцесорна техніка та електроніка
 • 10. Охорона праці в галузі (ЕЛ)
 • 11. Навчальна практика: слюсарна, електромонтажна, зварювальна, технологічна (на виробництві), переддипломна
 • 12. Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання
 • 13. Споживачі електричної енергії (в т. ч. бакалаврат)
 • 14. Основи теплотехніки
 • 15. Основи енергоменеджменту та енергоаудиту
 • 16. Економіка, організація і планування виробництва
 • 17. Основи проєктування на ПК
 • 18. Технічна експлуатація автомобілів
 • 19. Будова електромобілів та автотранспорт
 • 20. Автоматизація систем електромобілів
 • 21. Налагодження систем управління автотранспорту
 • 22. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
 • 23. Технологія галузі
 •  
 • Команда циклової комісії:

 • Войталюк Юлія Вікторівна

  Посада: голова циклової комісії, викладач спеціальних дисциплін

  Предмети, що викладає: «Нетрадиційні та відновлювальні джерела», «Енергозбереження», «Контактна мережа», «Електропостачання залізниць», «Електричні мережі».

  Досягнення: розробниця науково-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Нетрадиційні та відновлювальні джерела», сертифікат про проходження підвищення кваліфікації метод. Розробка по опрацюванню самостійної роботи з навчальної дисц. «Електропостачання залізниць» для спеціальності «Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт ТРС», методичне забезпечення сайту для дистанційного навчання з навч. дисц. «Електропостачання залізниць», метод. розробка для проектування курсового проекту з «Контактна мережа», метод. розробка «Конспект лекцій з курсу Енергозбереження».

  Профіль: https://orcid.org/0000-0001-7567-5473

  Контакти: Wildjulia555@gmail.com

 •  
 • Викладачі циклової комісії:

  Соколовська Олена Миколаївна

  Посада: Завідувач відділення «Електропостачання» (ЕЛ), викладач спеціальних дисциплін

  Навчальні дисципліни, що викладає: "Релейний захист та автоматика", "Техніка високих напруг"

  Наукові інтереси: енергетика, електротехнічне обладнання, відновлювані джерела енергії

  Досягнення: викладач другої категорії, розробник освітньо-професійних програм, навчальних програм з «Релейний захист та автоматика», «Техніка високих напруг»

  Профіль: https://orcid.org/0000-0001-7134-3308

  Контакти: sokolovskakemk@ukr.net

 • Копилова Анастасія Володимирівна

   

  Посада: викладач спеціальних дисциплін

  Навчальні дисципліни, що викладає: «Електричні станції і підстанції»

  Наукові інтереси: розвиток та впровадження систем моніторингу в енергетиці, розвиток та впровадження автоматизованих систем керування в енергетиці.

   

  Досягнення: викладачка другої категорії, розробниця методичних вказівок для самостійної роботи студентів з дисципліни «Електричні станції і підстанції».

  Профіль: https://orcid.org/0000-0001-6134-1288

  Контакти: Anastasia.spodinksya@gmail.com

 • Стукало Юрій Миколайович

   

  Посада: викладач спеціальних дисциплін

  Навчальні дисципліни, що викладає: «Електричні машини», «Основи теорії електропривода», «Ремонт тягового рухомого складу»

  Наукові інтереси: запроваджує в навчально-виховний процес ефективні форми і методи роботи, узагальню­є передовий педагогічний досвід шляхом проведення лекцій, відкритих уроків, застосовує нестандартні форми проведення уроку; активно впроваджує форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання студентів; дає пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в коледжі.

  Досягнення: Для підвищення ефективності і якості роботи використовую сучасні технічні засоби навчання,  сучасні інформаційні ресурси, нові матеріали, веду профорієнтаційну роботу, прищеплюю повагу та любов до обраної спеціальності, підкреслюючи її складність, небезпеку та відповідальність.                                               За час роботи підготував різноманітні методичні розробки та програми для НМК: з навчальних дисциплін: «Електричні машини».

  Методичні рекомендації для виконання самостійної  роботи студентами з предмета «Електричні машини», ілюстрований посібник «Електричні машини і трансформатори», навчальний посібник «Електричні машини»,  робочий зошит для практичних занять і самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Електричні машини» -2022р..

  Профіль: http://education.kemt.kiev.ua/course/view.php?id=143

  Контакти: justukalo@ukr.net 

   

 • Левінський Петро Васильович

   

  Посада: викладач 2 категорії, працює з 2012 року

  Навчальні дисципліни, що викладає: «Технічна експлуатація залізниць та безпека руху», «Технічне обслуговування та ремонт»

   

   

 •  
 •  
 •  
 •  
 •