Залізничний транспорт

Основні фахові компетенції, що забезпечує цикл навчальних дисциплін (залежно від освітньо-професійної програми):

- здатність застосовувати знання з технічних наук для виконання креслень, читання електричних схем, розробки технології процесів ремонту, обслуговування та експлуатації локомотивів, МВРС, вагонів міського електротранспорту (метрополітену), швидкісного і пасажирського рухомого складу, двигунів залізничних і колісних транспортних засобів;

- здатність застосовувати отримані знання про особливості роботи залізниці та метрополітену для визначення основних характеристик діяльності підприємств в цілому та їх окремих структурних підрозділів (депо, цехів, дільниць тощо);

- здатність дотримуватись у професійній діяльності законів України, вимог нормативно-правових документів, Правил технічної експлуатації залізниць і метрополітенів України, інструкцій та рекомендацій з обслуговування, ремонту та експлуатації локомотивів, МВРС, швидкісного і пасажирського рухомого складу, двигунів залізничних і колісних транспортних засобів;

- здатність застосовувати знання про облікові форми та інші документи інформаційного забезпечення, що використовуються під час виробничого процесу;

- здатність застосовувати отримані знання для контролю за утриманням у справному стані, виявлення несправностей і пошкоджень локомотивів, МВРС, вагонів міського електротранспорту (метрополітену), швидкісного і пасажирського рухомого складу, двигунів залізничних і колісних транспортних засобів, їх систем та елементів, що створюють загрозу безпеці руху поїздів або забруднення навколишнього природнього середовища;

- здатність з’ясовувати причини виникнення несправностей, розробляти заходи щодо їх попередження, визначати обсяги ремонтних робіт та витрат основних і допоміжних матеріалів під час обслуговування, ремонту та експлуатації локомотивів, МВРС, вагонів міського електротранспорту (метрополітену), швидкісного і пасажирського рухомого складу, двигунів залізничних і колісних транспортних засобів, їх систем та елементів;

- здатність застосовувати знання технічних характеристик, конструкції, роботи обладнання, технічних вказівок, інструкцій виробників, норм допустимих зносів деталей та вузлів для проведення технічного обслуговування, ремонту та експлуатації локомотивів, МВРС і вагонів метрополітену, швидкісного і пасажирського рухомого складу, двигунів залізничних і колісних транспортних засобів, їх систем та елементів;

- здатність застосовувати контрольно-вимірювальні прилади та засоби вимірювальної техніки при технічному обслуговуванні, ремонті та випробуванні вузлів локомотивів,  МВРС, вагонів міського електротранспорту (метрополітену), швидкісного і пасажирського рухомого складу, двигунів залізничних і колісних транспортних засобів;

- здатність застосовувати знання вимог охорони праці, електробезпеки та протипожежної безпеки під час проведення обслуговування, ремонту та експлуатації локомотивів, МВРС, вагонів міського електротранспорту (метрополітену), швидкісного і пасажирського рухомого складу, двигунів залізничних і колісних транспортних засобів, їх систем та елементів;

- здатність застосовувати знання в галузі економіки локомотивного господарства, господарств залізничних приміських та пасажирських перевезень, експлуатації вагонів метрополітену, ремонтного виробництва, для організації роботи, професійного управління колективом з урахуванням діючих вимог при тарифікації робіт й оплаті праці;

- здатність застосовувати енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології при обслуговуванні, ремонті та експлуатації локомотивів, МВРС, вагонів міського електротранспорту (метрополітену), швидкісного і пасажирського рухомого складу, двигунів залізничних і колісних транспортних засобів;

- здатність застосовувати знання будови, роботи та переваг електронних пристроїв регулювання частоти обертання двигунів для зміни швидкості руху локомотивів, поїздів, МВРС, вагонів міського електротранспорту (метрополітену) та колісних транспортних засобів;

- здатність застосовувати знання двигунів внутрішнього згоряння під час підготовки їх до пуску та експлуатації, вміти аналізувати режими роботи дизельних агрегатів;

- здатність застосовувати знання тягових передач для визначення оптимальної схеми передачі тягових зусиль;

- здатність застосовувати знання про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту, метрополітену та ремонтного виробництва, нормативи часу на операції з технічного обслуговування при прийманні-здаванні локомотивів, МВРС, поїздів метро, швидкісного і пасажирського рухомого складу;

- здатність застосовувати знання конструкції локомотивів, МВРС, вагонів метрополітену, швидкісного і пасажирського рухомого складу, фізичних процесів під час розгону та гальмування для управління поїздом в процесі його експлуатації;

- здатність застосовувати знання конструкції залізничних і колісних транспортних засобів для виконання діагностики технічного стану їх систем і елементів перед початком та під час експлуатації.

Перелік навчальних дисциплін циклу:
 1. Технологія галузі
 2. Електричні машини
 3. Основи промислової електроніки
 4. Автоматичні гальма рухомого складу
 5. Електрорухомий склад залізниць
 6. Тягові електричні апарати
 7. Електрообладнання пасажирських вагонів
 8. Будова вагонів швидкісного рухомого складу
 9. Будова колісних транспортних засобів
 10. Механічне обладнання вагонів (швидкісного рухомого складу)
 11. Тепловози та дизель-поїзди
 12. Охорона праці в галузі
 13. Технічна експлуатація залізниць та безпека руху
 14. ПТЕ метрополітенів та інструкції
 15. Організація пасажирських перевезень
 16. Сервісне обслуговування пасажирів
 17. Організація та планування роботи виробництва
 18. Технологія ремонту рухомого складу
 19. Діагностика та експлуатація транспортних засобів
 20. Основи локомотивної тяги і управління локомотивом (поїздом метро)
 21. Навчальна практика: слюсарна, токарна, електрозварювальна, слюсарно-монтажна, електромонтажна
Команда циклової комісії:

Гребенюк Олексій Валерійович

 

Посада: голова циклової комісії, викладач спецдисциплін з 09.2012

Навчальні дисципліни, що викладає: «Автоматичні гальма рухомого складу», «Основи локомотивної тяги і управління локомотивом», «Поїзди метрополітенів», «Навчальна практика в майстернях».

Науковий інтерес: забезпечення безпеки руху поїздів через підвищення експлуатаційної надійності гальмівного обладнання рухомого складу залізниць, впровадження нових схем та приладів гальм, застосування новітніх фрикційних матеріалів.

Закінчив Політехнічний коледж Криворізького технічного університету  за спеціальністю «Обслуговування та ремонт рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви)» (2008 рік), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна, факультет «Електрифікація залізниць» (2012 рік), спеціальність «Електричний транспорт», магістр з електромеханіки.

Досягнення: викладач вищої категорії; голова циклової комісії «Залізничний транспорт»; розробник програм навчальних дисциплін, методичних вказівок до лабораторних і практичних робіт, автор статей, надрукованих у фахових періодичних виданнях, має чотири Патенти України на корисні моделі; приймав участь створенні професійних стандартів АТ «Укрзалізниця», член Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; учасник Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Виконує організаційну на курсах професійно-технічну підготовки за робітничими професіями залізничного профілю.

Профіль: працюю в Google Клас, на платформі дистанційного навчання коледжу Moodle

Контакти: dogmattix@ukr.net

Викладачі циклової комісії:

Клецов Юрій Валерійович

 

Посада: Викладач спецдисциплін з 08.1986

Навчальні дисципліни, що викладає: «Електрорухомий склад залізниць».

Науковий інтерес: працює над вдосконаленням НМК з навчальних дисциплін та підготовкою матеріалів для дистанційного навчання. Вдосконалює навички дистанційної роботи зі студентами та слухачами курсів професійно-технічної підготовки за робітничими професіями залізничного профілю.

Закінчив Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту ім. М. Островського (КЭМТ) за спеціальністю «Електротягове господарство» (1981 рік), Дніпропетровський інститут інженерів транспорту (ДИИТ), факультет «Електрифікація залізниць» (1986 рік), інженер-електромеханік шляхів сполучення.   

Досягнення: викладач вищої категорії, викладач-методист, автор багатьох методичних посібників, рукописів, співавтор навчальних посібників «Альбом обладнання та схем електровоза ВЛ80» (2010 рік),  «Електрорухомий склад залізниць» (2013 рік), рекомендованих до видання Міністерством освіти і науки України, навчального посібника «Ремонт електричного обладнання тягового рухомого складу» (2017 рік).

Профіль: Telegram, сайт дистанційного навчання, ZOOM.

Контакти: kletsov1520@gmail.com

Лейба Олександр Олександрович

Посада: Викладач спецдисциплін з 09.2012

Навчальні дисципліни, що викладає: «Тепловози та дизель-поїзди», «Технологія ремонту рухомого складу», «Навчальна практика в майстернях».

Науковий інтерес: процес теплової підготовки стаціонарних двигунів які використовуються на залізничному транспорті з метою підвищення надійності та ККД установок

Закінчив Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту ім. М. Островського (КЭМТ) за спеціальністю «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація ТРС» (2008 рік), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна, факультет «Електрифікація залізниць» (2012 рік), спеціальність «Електричний транспорт», магістр з електромеханіки.

Досягнення: викладач вищої категорії, розробник навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Тепловози та дизель-поїзди», програм навчальних дисциплін, методичних вказівок до лабораторних і практичних робіт, курсу дистанційної освіти з навчальної дисципліни «Тепловози та дизель-поїзди», автор статей, надрукованих у фахових періодичних виданнях.

Профіль: ZOOM, Viber, сайт дистанційного навчання http://education.kemt.kiev.ua/course/view.php?id=137#section-2

Контакти: Leiba1989@ukr.net 

Шевчук Оксана Євгеніївна

Посада: Викладач спецдисциплін з 09.2013

Навчальні дисципліни, що викладає: «Економіка, організація і планування виробництва» та «Основи управлінської діяльності».

Науковий інтерес: фінансове планування, складання та ведення сімейного бюджету; банки та банківські послуги – депозити, запозичення та кредити.

Закінчила Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту ім. М. Островського (КЭМТ) за спеціальністю «Радіозв’язок на залізничному транспорті» (1993 рік), Державний університет телекомунікацій (2014 рік), спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування.

Досягнення: викладач першої категорії, розробниця навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Економіка і планування виробництва», авторка методичних розробок.

Профіль: працює в Viber, Google Клас

Контакти:  oksanash@ukr.net

Шумаров Володимир Петрович

Посада: завідувач відділення ЕТ, викладач спецдисциплін з 09.2003

Навчальні дисципліни, що викладає: «Основи промислової електроніки», «Технічна експлуатація залізниць та безпека руху».

Науковий інтерес: практичний інтерес вдосконалення освітнього процесу на відділенні та застосування положень нормативних документів в галузі залізничного транспорту на практиці у сучасних умовах.

Закінчив Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту імені М. Островського (КЭМТ) за спеціальністю «Технічне обслуговування і ремонт локомотивів» (1999 рік), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.А. Лазаряна, факультет «Електрифікація залізниць» (2003 рік), спеціальність «Електричний транспорт» (спеціалізація «Електровози та електропоїзди»), інженер-електромеханік залізничного транспорту.

Досягнення: викладач вищої категорії, викладач-методист, розробник стандарту ФПО за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт», освітньо-професійних програм, навчальних програм з дисциплін «Основи промислової електроніки» та «Технічна експлуатація залізниць та безпека руху» для студентів та слухачів курсів професійно-технічної підготовки, завдань для проведення фахового вступного випробування.

Профіль: сайт дистанційного навчання, Google classroom,  Telegram,  Viber, Google Клас, ZOOM

Контакти:  zavetshvp@ukr.net

Шпачко Наталія Михайлівна

Посада: викладач спецдисциплін з 09.2013

Навчальні дисципліни, що викладає:

«Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі».

Науковий інтерес:

 

 

Стаж роботи на залізниці 11 років

Закінчила Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту ім. М. Островського (КЭМТ) за спеціальністю «Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту» (2002 рік), Державний економіко- технологічний університет транспорту (2008 рік), спеціальність «Економіка підприємства», спеціаліст економіст.

Досягнення: викладач першої категорії, розробниця навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі», авторка методичних розробок.

Профіль:

Контакти: