Канцелярія

Канцелярія для користування в роботі має печатки для пакетів, для відряджень, для завірення копій документів, кутовий штамп, штампи для вхідної кореспонденції та для завірення документів.

Команда канцелярії

Шатна Оксана Анатоліївна - інспектор з кадрів обліку студентів, архіваріус

Основні обов'язки

- ведення особових справ студентів денної форми навчання;

- формує накази на зарахування, відрахування, поновлення, академічні відпустки, матеріальні допомоги (заохочення, премії), перевід та інший рух студентів;

- видає та реєструє академічні довідки, залікові книжки, додатки до дипломів;

- здійснює оформлення заявок на виготовлення та постачання дипломів та додатків до них, академічних довідок, студентських квитків, забезпечує контроль за їх рухом та обліком;

- приймає від приймальної комісії те перевіряє особові справи зарахованих та поновлених студентів;

- формує особові справи студентів, відрахованих з університету та тих, що закінчили коледж, для постійного зберігання в архіві;

- дає підтверджуючі довідки на запити правоохоронних органів та інших державних організацій про навчання студентів і видачу дипломів випускникам за минулі роки;

- реєструє у відповідні журнали отримані дипломи, студентські квитки та бланки;

- готує та оформляє звітну документацію про рух бланків (дипломів, студентських квитків, академічних довідок, додатків до дипломів, залікових книжок).

Лукаш Даря Леонідівна - діловод, оператор бази ЄДБО

Основні обов'язки

- оформлення прийому, переміщень і звільнення працівників коледжу всіх категорій;

- ведення особових справ науково-педагогічних працівників та співробітників коледжу;

- ведення трудових книжок та їх облік;

- видача довідок всім категоріям працівників коледжу;

- оформлення відпустки і листів тимчасової непрацездатності працівників;

- оформлення і видача виписки із трудових книжок працівникам про трудовий стаж їх роботи для оформлення пенсій, надання допомоги та інше.

АРХІВ