Матеріальна база

Якість підготовки фахівців, значною мірою, визначається станом матеріально-технічної бази, яка дає можливість на належному рівні здійснювати теоретичне та практичне навчання.

Протягом всього часу функціонування коледжу створена та активно удосконалюється потужна матеріально-технічна база, яка дозволяє забезпечити проведення всіх видів лабораторно-практичних занять і навчальних практик відповідно до вимог сьогодення.

У навчальному корпусі 52 навчальні лабораторії та кабінети, бібліотека з читальним залом та книгосховищем, актова зала, спортивна зала, службові приміщення.

За останні роки оновлено і модернізовано всі навчальні кабінети, лабораторії, аудиторії. Вони, як і приміщення в цілому, побутово облаштовані, естетично привабливі, утримуються у належному стані, регулярно проводиться поточний ремонт. Матеріально-технічна база відповідає діючим санітарним і протипожежним нормам.

         

На території коледжу розміщенно два студентські гуртожитки, навчальні майстерні, спортивні майданчики для заняття футболом, волейболом.

Спортивно-оздоровча робота в коледжі організовується і проводиться на базі спортивного та тренажерного залу.

Бібліотека коледжу нараховує більше 60 тис. примірників навчальної, наукової та періодичної літератури. Книгозабезпечення підручниками складає 100%, також у бібліотеці систематизовано навчально-методичні матеріали самостійної роботи студентів, створені викладачами дисциплін. Читальна зала бібліотеки остащенна комп`ютерною технікою для користування електронною літературою.

Навчальні заняття проходять з використанням сучасних технічних засобів навчання (аудіо-, та відеотехніки, мультимедійних пристроїв, інтерактивної дошки).

Інфомація про безбар`єрність об`єктів

Акти оцінки об`єктів