Методична рада

Методична рада діє відповідно до Положення про методичну раду Київського електромеханічного фахового коледжу і визначає основні напрями методичної роботи навчального закладу, сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує заходи, спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу і підвищення якості підготовки фахівців, надає допомогу щодо ефективності організації методичної і навчально-виховної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і заходів.

Основні завдання методичної ради:

  • - сприяти реалізації державної політики в галузі професійної технічної освіти, зокрема з питань навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процессу;
  • - здійснювати аналіз та загальне керівництво методичною і інноваційною діяльністю педагогічних працівників, готувати пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного забезпечення педагогічного процесу;
  • - стимулювати ініціативу та активізувати творчість членів педагогічного колективу до науково – дослідницької, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення і розвиток навчально – виховного процесу у коледжі.

Методична рада створюється наказом директора коледжу.  До її складу входять: заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, завідувач з практики, завідувачі відділень, голови циклових комісії, методист коледжу. Головою методичної ради є директор коледжу, заступником – заступник директора з навчальної роботи.

Методична рада проводить засідання згідно з планом роботи затвердженим директором коледжу.  

Наказ про затвердження складу методичної ради

Рекомендації з навчально-методичного забезпечення з навчальних дисциплін у закладах вищої освіти та рекомендації до структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни

План роботи методичної ради на 2022-2023 н.р.