Наукові роботи

IMPROVING THE METHOD FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF DECISION-MAKING BASED ON BIO-INSPIRED ALGORITHMS

IMPROVING THE METHOD FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF DECISION-MAKING BASED ON BIO-INSPIRED ALGORITHMS

К.т.н. Гайденко О.С., к.п.н. Ївженко Ю.В.


Курс: бакалавр

Цикл: АКІТ(бакалавр)

ПЕРСПЕКТИВНА КОНСТРУКЦІЯ РЕСОРНОГО ПІДВІШУВАННЯ ВІЗКА ВАНТАЖНОГО ВАГОНА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПЕРСПЕКТИВНА КОНСТРУКЦІЯ РЕСОРНОГО ПІДВІШУВАННЯ ВІЗКА ВАНТАЖНОГО ВАГОНА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

к.т.н. Потапенко О.О., Могила В.І.


Курс: бакалавр

Цикл: ЕЛ(бакалавр)

ВИЗНАЧЕННЯ СИЛОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕМЕНТІВ РЕСОРНОГО ПІДВІШУВАННЯ ВАНТАЖНОГО ВАГОНА

ВИЗНАЧЕННЯ СИЛОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕМЕНТІВ РЕСОРНОГО ПІДВІШУВАННЯ ВАНТАЖНОГО ВАГОНА

Старший викладач, Потапенко О.О.


Курс: бакалавр

Цикл: ЕЛ(бакалавр)

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКІВ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКІВ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

К.т.н. Потапенко О.О., д.т.н., професор Фомін О.В.


Курс: бакалавр

Цикл: ЕЛ(бакалавр)

Тези 79 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту»

Тези 79 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту»

К.т.н. Потапенко О.О. стр. 66


Курс: бакалавр

Цикл: ЕЛ(бакалавр)

Залізничний транспорт України 4/2022

Залізничний транспорт України 4/2022

Кандидати технічних наук Гайденко О.С., Голуб Г.М., Кульбовський І.І. - стр. 49


Курс: бакалавр

Цикл: АКІТ(бакалавр)

Мехатронні системи: інновації та інженерія

Мехатронні системи: інновації та інженерія

Професор, д.е.н. Малишкін О.І., студентка Шатна О. - стр. 48 Професор, д.е.н. Малишкін О.І., студент Шатний М. - стр. 174 к.т.н., доцент Ілларіонов В.М., к.т.н., доцент Салабаєва Н.О. - стр. 170 Професор, д.е.н Малишкін О.І., студенти Єлізаров Д., Короткевич А. - стр. 172 К.т.н. Гайденко О.С. - стр. 121


Курс: бакалавр

Цикл: АКІТ(бакалавр), ЕЛ(бакалавр)

Залізничний транспорт України 1/2022

Залізничний транспорт України 1/2022

Кандидати технічних наук Гайденко О.С., Голуб Г.М., Кульбовський І.І., інженер Штомпель Ю.М. - стр. 51


Курс: бакалавр

Цикл: АКІТ(бакалавр)