Наукова міжнародна співпраця

Міжнародна співпраця – це один із пріоритетів розвитку КЕМТу, діяльність в рамках єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему вищої освіти.

Міжнародна співпраця є невід’ємною складовою життя коледжу та полягає у  підготовці здобувачів освіти  до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів.

Основні напрямки міжнародної діяльності КЕМТу: участь у міжнародних програмах, конференціях, вебінарах; організація підвищення кваліфікації викладачів та здобувачів освіти коледжу; взаємодія із зарубіжними партнерами з питань реалізації міжнародних зв’язків закладу.

На сучасному етапі основними завданнями КЕМТу у сфері міжнародної діяльності є:

  • - розвиток міжнародної академічної та наукової мобільності, участь у міжнародних  освітніх і наукових програмах, конференціях, семінарах, вебінарах;
  • - інтенсифікація розповсюдження інформації про можливість участі у міжнародних програмах;
  • - активізація роботи із пошуку закордонних ЗВО-партнерів для співпраці;
  • - посилення роботи із пошуку можливостей для стажування викладачів закладу.