Науково-методична рада

Науково-методична робота є важливою складовою освітнього процесу та спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації та методів навчання. Науково-методична рада Київського електромеханічного фахового коледжу (далі Рада) є дорадчим органом, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної роботи підготовки бакалаврів в коледжі та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з метою досягнення світового рівня якості освіти та набуття учасниками освітньої діяльності незаперечних конкурентних переваг з урахуванням передового світового та вітчизняного досвіду, основних положень Болонського процесу та європейських стандартів вищої освіти, інноваційних технологій навчання.

Рада виступає колективним експертом з усіх питань діяльності структурних підрозділів коледжу, пов’язаних з науково-методичною роботою при підготовці бакалаврів.

Рада у своїй практичній роботі керується Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про фахову передвищу освіту», наказами та інструктивними листами МОН України, Статутом та Колективним договором Київського електромеханічного фахового коледжу та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються вищої та фахової передвищої освіти.

Склад Науково-методичної ради Київського електромеханічного фахового коледжу:

 • Бурсук Олександр Миколайович – к.п.н., голова ради;
 • Бокшан Світлана Василівна – секретар ради;

члени Ради:

 • Сподинська Лариса Леонідівна, в.о. директора коледжу;
 • Марченко Олександр Іванович, заст. директора з навч. роботи;
 • Штомпель Юлія Миколаївна, завідувач заочного відділення та відділення підготовки бакалаврів, член ради;
 • Білий Дмитро Антонович, завідувач практики, член ради;
 • Гайденко Олесь Сергійович, к.т.н., член ради;
 • Ілларіонов Валерій Миколайович, к.т.н., доцент, член ради;
 • Хоренко Юрій Євгенович, к.т.н., доцент, член ради;
 • Потапенко Ольга Олександрівна, к.т.н., член ради;
 • Малишкін Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, сертифікований бухгалтер АПК, член ради;
 • Салабаєва Наталія Олегівна, к.т.н.,доцент, член ради.

Положення про науково методичну раду

НАКАЗ про затвердження складу науково-методичної ради

НАКАЗ про призначення гарантів ОП на 2022/2023 н.р.