Науково-методична рада

Науково-методична робота є важливою складовою освітнього процесу та спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації та методів навчання. Науково-методична рада Київського електромеханічного фахового коледжу (далі Рада) є дорадчим органом, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної роботи підготовки бакалаврів в коледжі та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з метою досягнення світового рівня якості освіти та набуття учасниками освітньої діяльності незаперечних конкурентних переваг з урахуванням передового світового та вітчизняного досвіду, основних положень Болонського процесу та європейських стандартів вищої освіти, інноваційних технологій навчання.

Рада виступає колективним експертом з усіх питань діяльності структурних підрозділів коледжу, пов’язаних з науково-методичною роботою при підготовці бакалаврів.

Рада у своїй практичній роботі керується Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про фахову передвищу освіту», наказами та інструктивними листами МОН України, Статутом та Колективним договором Київського електромеханічного фахового та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються вищої та фахової передвищої освіти.

Склад Науково-методичної ради Київського електромеханічного фахового коледжу:

 • Клещов Антон Йосипович – к.т.н., голова Ради;
 • Бокшан Світлана Василівна – секретар Ради;

члени Ради:

 • Алимов Олег Павлович, к.т.н., доцент;
 • Білий Дмитро Антонович, завідувач практики;
 • Бурсук Олександр Миколайович, к.п.н.;
 • Ілларіонов Валерій Миколайович, к.т.н., доцент;
 • Кулєшов Юрій Євгенович, к.т.н., методист;
 • Марченко Олександр Іванович, заст. директора з навч. роботи;
 • Муравйов Володимир Михайлович, к.т.н.;
 • Потапенко Ольга Олександрівна, к.т.н.;
 • Саяпіна Інна Олександрівна, к.т.н., доцент;
 • Сподинська Лариса Леонідівна, в.о. директора коледжу;
 • Хоренко Юрій Євгенович, к.т.н., доцент.

Положення про науково методичну раду