Освітні програми

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійна програма підготовки ФМБ "Обслуговування комп`ютерних систем і мереж" 

Спеціальність 273 Залізничний транспорт

Освітньо-професійна програма підготовки ФМБ "Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу"

Освітньо-професійна програма підготовки ФМБ "Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація вагонів метрополітену"

Освітньо-професійна програма підготовки ФМБ "Обслуговування та ремонт швидкісного рухомого складу"

Освітньо-професійна програма підготовки ФМБ "Обслуговування та ремонт двигунів транспортних засобів"

 

Освітньо-професійна програма підготовки ФМБ "Обслуговування і ремонт пристроїв електрозвязку на транспорті" 

Освітньо-професійна програма підготовки ФМБ "Системи та мережі звязку на транспорті" 

Спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка

Освітньо-професійна програма підготовки ФМБ "Інформаційні системи зв`язку" 

Освітньо-професійна програма підготовки ФМБ "Радіоінформаційні системи і мережі та комп`ютерні технології" 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма підготовки ФМБ "Електропостачання" 

Освітньо-професійна програма підготовки ФМБ "Енергетичний менеджмент та енергоефективність" 

Освітньо-професійна програма підготовки ФМБ "Електромобілі та електронні системи автотранспорту" 

Спеціальність 174 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Освітньо-професійна програма підготовки ФМБ "Системи автоматизації на транспорті" 

Освітньо-професійна програма підготовки ФМБ "Мікропроцесорні та роботизовані системи керування" 

Освітньо-професійна програма підготовки ФМБ "Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті" 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ "БАКАЛАВР"

Спеціальність 174 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Освітня програма першого рівня вищої освіти "Мікропроцесорні та комп`ютеризовані системи керування" кваліфікація бакалавр - 2020 рік

Освітня програма першого рівня вищої освіти "Мікропроцесорні та комп`ютеризовані системи керування" кваліфікація бакалавр - 2021 рік

Освітня програма першого рівня вищої освіти "Мікропроцесорні та комп`ютеризовані системи керування" кваліфікація бакалавр - 2022 рік

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма першого рівня вищої освіти "Ресурсоефективне та чисте виробництво" кваліфікація бакалавр - 2020 рік

Освітня програма першого рівня вищої освіти "Ресурсоефективне та чисте виробництво" кваліфікація бакалавр - 2021 рік

Освітня програма першого рівня вищої освіти "Ресурсоефективне та чисте виробництво" кваліфікація бакалавр - 2022 рік

КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ "БАКАЛАВР"

Каталог (Перелік вибіркових дисциплін) - 2020 рік

Каталог (Перелік вибіркових дисциплін) - 2021 рік

Каталог (Перелік вибіркових дисциплін) - 2022 рік