Підвищення кваліфікації викладачів коледжу

Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Основними завданнями підвищення кваліфікації є:

- удосконалення раніше набутих та набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту);

- оновлення та поглиблення знань, формування нових компетенцій з профілюючих навчальних дисциплін;

- формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей;

- засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;

- набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків викладачів, здобутої світи, досвіду практичної роботи та професійної діяльності;

- вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду з метою якісного вирішення професійних завдань у сфері освітянської, наукової та виробничої діяльності;

- вироблення конкретних пропозицій з вдосконалення освітнього процесу, впровадження в практику навчання передових досягнень науки, техніки та виробництва.

Викладачі Коледжу можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами.

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Основними видами підвищення кваліфікації є:

- навчання за програмою підвищення кваліфікації;

- стажування;

- участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстеркласах тощо.

Окремими видами діяльності педагогічних працівників Коледжу, що провадилися поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти та визнаються Коледжем, як підвищення кваліфікації є:

- здобуття наукового ступеня;

- здобуття вищої освіти у відповідній галузі знань за профілем професійної діяльності;

- участь у програмах академічної мобільності;

- стажування;

- самоосвіта.

Педагогічні працівники з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб, змісту власної викладацької діяльності та/або посадових обов'язків самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб'єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (далі - суб'єкти підвищення кваліфікації).

СУБЄКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  1. КНП «Освітня агенція міста Києва» (освітній хаб міста КИЄВА) - https://eduhub.in.ua/
  2. ГО «Прометеус» - https://prometheus.org.ua/courses-catalog/?filter=28
  3.  Студія онлайн-освіти EdEra - https://www.ed-era.com/
  4. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти - https://nmcvfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-2021/
  5. ГО "ІППО", ПЕДРАДА - https://pedrada.ippo.com.ua/
  6.  ГО «ІППО» - https://ippo.com.ua/
  7. ТОВ «Всеосвіта» - https://vseosvita.ua/news/tov-vseosvita-ie-ofitsiinym-subiektompidvyshchennia-kvalifikatsii-pedahohiv-lyst-mon-4675.html
  8. ТОВ «На Урок» - https://naurok.com.ua/upgrade

НАКАЗ про направлення керівних кадрів на курси підвищення кваліфікації

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу

Дані про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у 2021 році

Дані про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у 2022 році

План підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у 2023 році