Положення КЕМТ

Положення про гаранта ОП у коледжі

Положення про державну екзаменаційну комісію

Положення про директорську та комплексну роботи

Положення про методичну раду

Положення про методичну розробку

Положення про науково-методичну раду

Положення про облікову політику коледжу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про педагогічну раду

Положення про порядок відрахування, периривання навчання, поновлення і переведення

Положення про призначення академічних стипендій зі змінами 2018р.

Зміни до правил призначення академічних стипендій

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в коледжі

Положення про циклову комісію

Положення про надання публічної інформації

Положення про телефон довіри

Положення про індивідуальний навчальний план студента

Положення про тьютора академічної групи

Положення про силабус навчальної дисципліни

Положення про рейтингову оцінку діяльності викладача

Положення про рейтингову оцінку діяльності педагогічних працівників

Положення про проходження практики

Положення про проєктні групи та групи забезпечення

Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти (бакалавр)

Положення про порядок перезарахування результатів навчання

Положення про порядок відрахувань

Положення про порядок вирішення конфлітних ситуації 

Положення про підвищення кваліфікації викладачів

Положення про освітні програми

Положення про організацію освітнього процесу 

Положення про інклюзивну освіту

Положення про дуальну освіту

Положення про визнання результатів неформальної та інформальної освіти

Положення про академічну мобільність

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про дистанційне навчання 

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про преміювання

Положення про приймальну комісію

Положення про проведення конкурсного відбору

Положення про студентське самоврядування

Положення про студентський гуртожиток

Положення про студентський науковий гурток

Положення про курсову підготовку у коледжі

Положення про роботу гуртка