Прийом документів

2023-05-23 09:27:00

КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

студентів на денну (після 9, 11 кл. та училищ) та заочну форму (після 11 кл. та училищ) навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»

з таких спеціальностей:

051 Економіка

ОПП "Економіка підприємства" (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна та заочна ф.н.).

123 Комп’ютерна інженерія

ОПП: Обслуговування комп’ютерних систем і мереж (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна та заочна ф.н.).

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП: Електропостачання (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна та заочна ф.н.);

Енергетичний менеджмент та енергоефективність (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна ф.н.);

Електромобілі та електронні системи автотранспорту (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна ф.н.).

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ОПП: Системи автоматизації на транспорті (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна та заочна ф.н.);

Мікропроцесорні та роботизовані системи керування (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна ф.н.);

172 Електронні комунікації та радіотехніка

ОПП: Радіоінформаційні системи і мережі та комп’ютерні технології (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна та заочна ф.н.);

Інформаційні мережі зв’язку (після 9, 11 кл. та ПТНЗ, денна ф.н.).

273 Залізничний транспорт

ОПП: Системи та мережі зв’язку на транспорті (після 9 кл., 11 кл. та ПТУ, денна та заочна ф.н.);

Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна та заочна ф.н.);

Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація вагонів метрополітену (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна ф.н.);

Обслуговування та ремонт швидкісного рухомого складу (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна ф.н.);

Обслуговування та ремонт двигунів транспортних засобів (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна ф.н.);

студентів на денну та заочну форму навчання (після 11 кл. та коледжів, технікумів)

для здобуття ступеня «Бакалавр» з таких спеціальностей:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП: Ресурсоефективне та чисте виробництво

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ОПП: Мікропроцесорні та комп’ютеризовані системи керування.

ОПП – освітньо-професійна програма; ОП - освітня програма.

Вступники подають до приймальної комісії наступні документи:

- заяву про вступ в електронній формі (через електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua) з подальшим її підписанням в паперовому вигляді;

- копію документа, що посвідчує особу (копію свідоцтва про народження для вступників, яким виповнилось 14 років після 1 січня 2023 року) (оригінал пред’являється);

- копію військово-облікового документа (посвідчення про приписку, військовий квиток) (оригінал пред’являється);

- копію документа про освіту і додаток до нього;

- 6 кольорових фотокарток розміром 3х4;

- мотиваційний лист (в електронному вигляді);

- документи, що дають право на пільги;

- медичну довідку ф. 0-86-О;

- картку профілактичних щеплень ф. 0-63-О;

- картонна папка на зав’язках.

Коли абітурієнт здає копії документів, то він обов’язково пред’являє приймальній комісії оригінали.

Прийом  документів  проводиться:

Для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»

На денну форму навчання від вступників на основі БСО (9 кл.)

з 30.06 до 13.07

На денну форму навчання від вступників на основі ПЗСО (11 кл.), які вступають на основі співбесіди

з 10.07 до 31.07

На денну форму навчання від вступників на основі ПЗСО (11 кл.), які подають сертифікат ЗНО 2020, 2021 р. або НМТ 2022, 2023 р.

з 10.07 до 09.08

На заочну форму навчання від вступників на основі ПЗСО (11 кл.)

(навчання на контракті).

Особи, які закінчили професійно-технічні заклади освіти (здобули ОКР «Кваліфікований робітник»), можуть вступати на скорочений термін навчання на заочну (2 р. і 6 міс.) та денну (2 р. і 10 міс.) форми навчання на споріднену спеціальність (навчання на контракті).

з 10.07 до 09.08

Для здобуття ступеня «Бакалавр»

На денну та заочну форми навчання від вступників на основі ПЗСО (11 кл.), на основі ОКР «Молодший спеціаліст» або ОПС «Фаховий молодший бакалавр» (навчання на контракті)

з 19.07 до 31.07

Особи, які закінчили заклади вищої освіти можуть вступати на скорочений термін навчання (2 роки 10 місяців) на споріднену спеціальність (навчання на контракті).

з 19.07 до 31.07

Вступні екзамени та фахові вступні випробування:

Для вступників на основі БСО (9 кл.) проводиться співбесіда з 14 до 22 липня 2023 року. Співбесіда містить завдання з математики та української мови (у формі тесту). Також враховується бал за успішне закінчення підготовчих курсів для вступу в коледж. На місця за кошти фізичних або юридичних осіб зарахування проводиться за результатами тільки розгляду мотиваційних листів.

Для вступників на основі ПЗСО (11 кл.) проводиться співбесіда з 01 до 09 серпня 2023 року або конкурс сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання чи національного мультипредметного тесту (на вибір вступника). Співбесіда містить завдання з математики та української мови (у формі тесту). Також враховується бал за успішне закінчення підготовчих курсів для вступу в коледж. На місця за кошти фізичних або юридичних осіб зарахування проводиться за результатами тільки розгляду мотиваційних листів.

Для вступників на основі ОКР кваліфікованого робітника вступ на навчання проводиться за результатами розгляду мотиваційних листів.

Для здобувачів вищої освіти (бакалавра) на місця за кошти фізичних або юридичних осіб зарахування проводиться за результатами тільки розгляду мотиваційних листів.

Зарахування в коледж:

Вступники, які претендують на бюджетні місця, зобов’язані подати оригінали документів у приймальну комісію коледжу:

на основі БСО (після 9 кл.)

до 12:00 години 29 липня 2023 року

на основі ПЗСО (після 11 кл.)

до 12:00 години 18 серпня 2023 року

Зарахування в коледж вступників на місця, що фінансуються з регіонального бюджету, проводиться

на основі БСО (після 9 кл.)

до 18:00 години 31липня 2023 року

на основі ПЗСО (після 11 кл.)

до 12:00 години 19 серпня 2023 року

 

Зарахування вступників на місця, що фінансуються юридичними або фізичними особами (на контракт), проводиться не пізніше 31 серпня 2023 року (додаткове зарахування не пізніше 30 жовтня 2023 року)

Студенти денної та заочної форми навчання забезпечуються гуртожитком за потребою.

Також передбачений додатковий набір для здобуття фахової передвищої та вищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб, терміни якого визначені Правилами прийому на навчання в коледжі у 2023 році.

АДРЕСА КОЛЕДЖУ:

03037,м. Київ, Повітрофлотський проспект, 35,

Web: http://www.kemt.kiev.ua/, E-mail: kemt_teh@ukr.net

тел. (044) 249-85-97, 249-85-94, залізн. тел. 5-51-51;

 заочна ф. н. тел. (044)465-22-83, залізн. тел. 5-22-83.