Публічна інформація

Київський електромеханічний фаховий коледж надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Положенням коледжу про надання публічної інформації.

Надання публічної інформації коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запитів на інформацію.

Форма для подання інформаційного запиту у письмовому виді

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:

Україна, 03037, м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, 35

тел/факс: (044) 249-85-94

електронна пошта: kemt_teh@ukr.net

ЗВІТ про роботу директора ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж» за 2020 рік

ЗВІТ про роботу директора ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж» за 2021 рік

ЗВІТ про роботу директора ДВНЗ «Київський електромеханічний коледж» за 2022 рік

ЗВІТ директора про реалізацію Стратегії розвитку закладу освіти у 2022 році

Звітна документація за 2021 рік

Звітна документація за 2022 рік