Система менеджменту якості

Метою внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Коледжі є досягнення позитивної динаміки якості підготовки здобувачів освіти шляхом забезпечення відповідності освітньої діяльності вимогам державних освітніх стандартів та потребам зацікавлених сторін.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Київському електромеханічному фаховому коледжі