Система менеджменту якості

Метою внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Коледжі є досягнення позитивної динаміки якості підготовки здобувачів освіти шляхом забезпечення відповідності освітньої діяльності вимогам державних освітніх стандартів та потребам зацікавлених сторін.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Київському електромеханічному фаховому коледжі

Рейтинг оцінки діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників коледжу у 2020-2021 н.р. 

Рейтинг оцінки діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників коледжу у 2021-2022 н.р. 

Результати оцінювання якості викладання за 2021-2022 н.р. 

Результати оцінювання якості освітніх програм та освітнього процесу за 2021-2022 н.р. 

Шановний випускнику! Ми вивчаємо громадську думку випускників коледжу відносно якості підготовки за освітніми програмами (ОП) та якості освітнього процесу. Оцініть, будь ласка, якість отриманої освіти.
Ваші відповіді будуть використані для удосконалення системи якості освіти у коледжі.
Анкета є анонімною. Відповіді будуть використані в узагальненому вигляді. Дякуємо!

Анкета для випускників 

Шановні роботодавці! Ми вивчаємо громадську думку відносно якості підготовки студентів коледжу за освітніми програмами (ОП). Оцініть, будь ласка, якість отриманої освіти за 5-ти бальною шкалою. Ваші відповіді будуть використані для удосконалення системи якості освіти у коледжі. Дякуємо!

Анкета для роботодавців

Шановний здобувач освіти! Нас цікавить думка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти відносно якості освітніх програм, якості освітнього процесу та умов навчання. Результати опитування будуть використані для удосконалення системи якості освіти та умов навчання у коледжі.
Анкета є анонімною. Відповіді будуть використані в узагальненому вигляді. Дякуємо!

Анкета для здобувачів "Оцінка якості викладання (Оцінка роботи викладача)"

Анкета для здобувачів "Оцінка якості освітніх програм, якості освітнього процесу та умов навчання"

Шановні викладачі! Ми вивчаємо громадську думку відносно якості освітнього процесу у коледжі. Ваші відповіді будуть використані для удосконалення системи якості у коледжі. Дякуємо!

Анкета для викладачів щодо якості освітнього процесу у коледжі "Оцінювання ОП Бакалавра"

Анкета для викладачів щодо якості освітнього процесу у коледжі "Оцінювання ОП ФМБ"

Шановні викладачі! Просимо вас взяти участь в опитуванні щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у коледжі. Опитування анонімне, дані будуть використовуватися в узагальненій формі. Відповіді повинні бути у кожному запитанні. Дякуємо!

Анкета для викладачів щодо внутрішнього забезпечення якості освіти