Студентське самоврядування

Студентське самоврядування у Коледжі – це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визнається адміністрацією коледжу і здійснюється студентами відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентським колективом.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Коледжу.

Студентське самоврядування - це діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються організаторські та творчі здібності студентів, формуються моральні якості та почуття патріотизму.

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на вдосконалення освітнього процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

-    прийняття актів, що регламентують їхню організаційну діяльність;

-    забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

-    забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

-    сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

-  організація співробітництва з органами студентського самоврядування інших закладів вищої освіти і молодіжними та громадськими організаціями;

- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;

- забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

- контроль за навчальною та трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на її порушення;

-   координація діяльності старостату, студентського профкому;

-   участь у розподілі стипендіального фонду;

-  проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти в Студенти, випускних вечорів, днів відділень тощо.

- пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень: паління, вживання ними алкоголю, наркотиків тощо.

За погодженням з органом студентського самоврядування в Коледжі приймаються рішення:

-  відрахування осіб, які навчаються в Коледжі, та їх поновлення на навчання;

-  переведення осіб, які навчаються в Коледжі за кошти фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти державного замовлення;

-   призначення стипендій;

-  затвердження Правил внутрішнього розпорядку Коледжу в частині, що стосується осіб, які навчаються.

Голова студентського самоврядування - Скоропляс Ангеліна

Голова студентського профкому - Погребнюк Юлія

Положення про студентське самоврядування