Умови вступу

Правила прийому ФМБ 2023 рік
Правила прийому Бакалавр 2023 рік
Мотиваційний лист

Програма співбесіди 9 класів

Програма співбесіди 11 класів

Програма індивідуальної усної співбесіди 11 класів Бакалавр

 

КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

студентів на денну (після 9, 11 кл. та училищ) та заочну форму (після 11 кл. та училищ) навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»

з таких спеціальностей:

051 Економіка

ОПП "Економіка підприємства" (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна та заочна ф.н.).

123 Комп’ютерна інженерія

ОПП: Обслуговування комп’ютерних систем і мереж (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна та заочна ф.н.).

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП: Електропостачання (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна та заочна ф.н.);

Енергетичний менеджмент та енергоефективність (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна ф.н.);

Електромобілі та електронні системи автотранспорту (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна ф.н.).

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ОПП: Системи автоматизації на транспорті (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна та заочна ф.н.);

Мікропроцесорні та роботизовані системи керування (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна ф.н.);

172 Електронні комунікації та радіотехніка

ОПП: Радіоінформаційні системи і мережі та комп’ютерні технології (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна та заочна ф.н.);

Інформаційні мережі зв’язку (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна ф.н.).

273 Залізничний транспорт

ОПП: Системи та мережі зв’язку на транспорті (після 9 кл., 11 кл. та ПТУ, денна та заочна ф.н.);

Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна та заочна ф.н.);

Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація вагонів метрополітену (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна ф.н.);

Обслуговування та ремонт швидкісного рухомого складу (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна ф.н.);

Обслуговування та ремонт двигунів транспортних засобів (після 9, 11 кл. та ПТУ, денна ф.н.).

студентів на денну та заочну форму навчання (після 11 кл. та коледжів, технікумів)

для здобуття ступеня «Бакалавр» з таких спеціальностей:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП: Ресурсоефективне та чисте виробництво

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ОПП: Мікропроцесорні та комп’ютеризовані системи керування.

ОПП – освітньо-професійна програма; ОП - освітня програма

Вступники подають до приймальної комісії наступні документи:

- заяву про вступ в електронній формі (через електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua) з подальшим її підписанням в паперовому вигляді;

- копію документа, що посвідчує особу (копію свідоцтва про народження для вступників, яким виповнилось 14 років після 1 січня 2023 року) (оригінал пред’являється);

- копію військово-облікового документа (посвідчення про приписку, військовий квиток) (оригінал пред’являється);

- копію документа про освіту і додаток до нього;

- 6 кольорових фотокарток розміром 3х4;

- мотиваційний лист (в електронному вигляді);

- документи, що дають право на пільги;

- медичну довідку ф. 0-86-О;

- картку профілактичних щеплень ф. 0-63-О;

- картонна папка на зав’язках.

Якщо абітурієнт здає копії документів, то він обов’язково пред’являє приймальній комісії оригінали.

АДРЕСА КОЛЕДЖУ:

03037,м. Київ, Повітрофлотський проспект, 35,

Web: http://www.kemt.kiev.ua/, E-mail: kemt_teh@ukr.net

тел. (044) 249-85-97, 249-85-94, залізн. тел. 5-51-51;

 заочна ф. н. тел. (044)465-22-83, залізн. тел. 5-22-83.