Умови вступу

Правила прийому ФМБ 2022 рік
Правила прийому Бакалавр 2022 рік
Мотиваційний лист

Програма індивідуальної усної співбесіди 9 класів

Програма індивідуальної усної співбесіди 11 класів

Програма індивідуальної усної співбесіди 11 класів Бакалавр

 

КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

студентів на денну (після 9, 11 кл. та училищ) та заочну форму (після 11 кл. та училищ) навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»

з таких спеціальностей та спеціалізацій:

123 Комп’ютерна інженерія

ОПП: Обслуговування комп’ютерних систем і мереж (після 9, 11 кл. та ПТНЗ, денна та заочна ф.н.).

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП: Електропостачання (після 9, 11 кл. та ПТНЗ, денна та заочна ф.н.);

Енергетичний менеджмент та енергоефективність (після 9, 11 кл. та ПТНЗ, денна ф.н.);

Електромобілі та електронні системи автотранспорту (після 9, 11 кл. та ПТНЗ, денна ф.н.).

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ОПП: Системи автоматизації на транспорті (після 9, 11 кл. та ПТНЗ, денна ф.н.);

Мікропроцесорні та роботизовані системи керування (після 9, 11 кл. та ПТНЗ, денна ф.н.);

Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті (після ПТНЗ, заочна ф.н.).

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОПП: Радіоінформаційні системи і мережі та комп’ютерні технології (після 9, 11 кл. та ПТНЗ, денна та заочна ф.н.);

Інформаційні мережі зв’язку (після 9, 11 кл. та ПТНЗ, денна ф.н.).

273 Залізничний транспорт

ОПП: Системи та мережі зв’язку на транспорті (після 9 кл., 11 кл. та ПТНЗ, денна та заочна ф.н.);

Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу (після 9, 11 кл. та ПТНЗ, денна та заочна ф.н.);

Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація вагонів метрополітену (після 9 кл.);

Обслуговування та ремонт швидкісного рухомого складу (після 9 кл.);

Обслуговування та ремонт двигунів транспортних засобів (після 9 кл.).

студентів на денну та заочну форму навчання (після 11 кл. та коледжів, технікумів)

для здобуття ступеня «Бакалавр» з таких спеціальностей:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП: Ресурсоефективне та чисте виробництво

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ОПП: Мікропроцесорні та комп’ютеризовані системи керування.

ОПП – освітньо-професійна програма

Вступники подають до приймальної комісії наступні документи:

- заяву про вступ в паперовій формі або в електронному вигляді з подальшою подачею заяви в паперовому вигляді;

- сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти 2019, 2020, 2021 або сертифікат національного мультипредметного тесту (за наявності);

- документ про освіту і додаток до нього;

- копію документа, що посвідчує особу (копію свідоцтва про народження для вступників, яким виповнилось 14 років після 1 січня 2022 року) у 2 екз.(оригінал пред’являється);

- копію довідки про наявність ідентифікаційного номера у 2 екз.;

- приписне свідоцтво (військовий квиток);

- документи, що дають право на пільги;

- 6 кольорових фотокарток розміром 3х4;

- картку профілактичних щеплень ф. 0-63-О;

- флюорографію 2022 року;

- медичну довідку ф. 0-86-О;

- 2 конверти з марками по Україні,

- картонна папка на зав’язках.

Якщо абітурієнт здає копії документів, то він обов’язково пред’являє приймальній комісії оригінали.

Студенти денної та заочної форми навчання забезпечуються гуртожитком за потребою.

Також передбачений додатковий набір для здобуття фахової передвищої та вищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб, терміни якого визначені Правилами прийому на навчання в коледжі у 2022 році.

 

АДРЕСА КОЛЕДЖУ:

03037,м. Київ, Повітрофлотський проспект, 35,

Web: http://www.kemt.kiev.ua/, E-mail: kemt_teh@ukr.net

тел. (044) 249-85-97, 249-85-94, залізн. тел. 5-51-51;

 заочна ф. н. тел. (044)465-22-83, залізн. тел. 5-22-83.