Загально-технічні дисципліни

Циклова комісія об'єднує загальнотехнічні дисципліни спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «фаховий молодший бакалавр».

Основні завдання циклової комісії:

 • - виконання стандартів освіти із загальнотехнічних дисциплін;
 • - формування конструкторських умінь студентів технічних напрямів у процесі навчання нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки;
 • - методичне забезпечення практичних, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів;
 • - удосконалення тестових завдань для проведення контролю знань студентів;
 • - методичне забезпечення проведення навчальних практик;
 • - робота над упровадженням у навчальний процес дистанційної освіти;
 • - підготовка студентів до участі у науково-практичних конференціях, семінарах;
 • - удосконалення матеріально-технічної бази та навчально- методичного забезпечення дисциплін.

Наші студенти мають можливість навчатися у сучасних аудиторіях, які забезпечені необхідним обладнанням та апаратурою, яке постійно поновлюється сучасною елементною базою.

Випускники коледжу можуть продовжувати навчання на бакалаврському рівні підготовки та у технічних закладах освіти вищого рівня.

Викладачі циклової комісії загально-технічних дисциплін здійснюють підготовку майбутніх фахівців з таких дисциплін:

 • 1. Технічна механіка
 • 2. Основи технічної механіки
 • 3. Матеріалознавство
 • 4. Конструкційні та електротехнічні матеріали
 • 5. Деталі машин
 • 6. Безпека життєдіяльності
 • 7. Електротехніка та електричні вимірювання
 • 8. Електрорадіовимірювання
 • 9. Теорія електричних і магнітних кіл
 • 10. Теоретичні основи електротехніки
 • 11. Основи метрології та електричні вимірювання
 • 12. Інженерна графіка
 • 13. Основи стандартизації
Команда циклової комісії:

Бурсук Олександр Миколайович

 

Посада: голова ЦК, викладач загально- технічних дисциплін з 2004 р.

Навчальні дисципліни, що викладає:

«Технічна механіка», «Основи технічної механіки»,

«Матеріалознавство», «Конструкційні та електротехнічні матеріали», «Деталі машин», «Безпека життєдіяльності»

Наукові інтерес: «Сучасні види матеріалів», «Методика викладання загальнотехнічних дисциплін студентам технічних спеціальностей», «формування фахових компетенцій в процесі вивчення матеріалознавства та технічної механіки»

Досягнення: кандидат педагогічних наук (доктор філософії), викладач-методист, викладач вищої категорії, голова науково-методичної ради; автор наукових публікацій в фахових виданнях; розробник програми з навчальних дисциплін. « Матеріалознавство» та «Технічна механіка»; участь у технічних конференціях; керує процесом виготовлення моделей механізмів для проведення лабораторно- практичних робіт; призові місця на міських конкурсах студентської технічної творчості; формування методичного забезпечення для проведення лабораторно- практичного курсу з матеріалознавства та технічної механіки; автор методичних розробок по організації самостійної роботи з матеріалознавства для студентів денної та заочної форми навчання;

Контакти: sashavw20@gmail.com

Викладачі циклової комісії:

Боклаженко Катерина Вікторівна

 

Посада: викладач циклової комісії загально-технічних дисциплін з 1991 р.

Навчальні дисципліни, що викладає:

«Інженерна        графіка»,        «Основи стандартизації»

Наукові інтереси: науково-пошукова робота з метою аналізу досягнень в галузі освіти; активізація та всебічний розвиток творчих здібностей студентів; впровадження новітніх найбільш ефективних методів та прийомів у навчаль- виховному процесі, вдосконалення самостійної роботи студентів, обмін практики досвідом.

Досягнення: викладачка вищої категорії; методистка; розробниця науково- методичного комплексу з «Інженерної графіки» та «Основи стандартизації»; авторка методичних рекомендацій підготовки самостійної роботи для студетів з

«Інженарноі графіки» та «Основ стандартизації»; розроблено курс електроних лекцій, презентацій та тестових завдань з навчальних дисциплін « Інженерна графіка» та «Основи стандартизації»; неодноразовий переможець конкурсів методичних розробок серед ММО викладачів з «Інженерної та комп’ютерної графіки»; студенти займають призові місця на міських олімпіадах; з 2009 р. голова ММО викладачів інженерної та комп’ютерної графіки міста Києва;

Контакти: katyabokl@ukr.net

Рудь Марія Вікторівна

Посада: викладач циклової комісііі загально-технічних дисциплін з 2007 р. 

Навчальні дисципліни, що викладає:

«Електротехніка та електричні вимірювання»,

«Електрорадіовимірювання»,     «Теорія електричних і магнітних кіл»

Наукові інтереси: перетворювальна техніка.

Досягнення: викладач вищої категорії, розробниця науково-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», методичне забезпечення сайту для дистанційного навчання з навчальних дисциплін (на базі навчальної платформи Moodle), авторка 8 методичних розробок з предмету «Електротехніка та електричні вимірювання».

Відповідальність, цілеспрямованість, вміння користуватися комп’ютерною технікою, бажання постійно підвищувати свій професійний рівень шляхом самостійного опрацювання нових технологій, сучасних джерел інформації.

Взаємопідтримка, бажання працювати з молоддю, відданість колективу – є основними рисами Рудь М.В. У роботі зі студентами, молоддю проявляє витримку і тактовність, поважає їх гідність, особисті відмінності. Повчаннями та особистим прикладом затверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, права, патріотизму, гуманізму.

Контакти: mawynja2014@ukr.net

Кобець Наталія Станіславівна

 

Посада: викладач циклової комісії загально-технічних дисциплін з 2001р.

Навчальні дисципліни, що викладає:

«Теоретичні основи електротехніки»,

«Основи метрології та електричні вимірювання»

Наукові інтереси: розробка методичного забезпечення сайту для дистанційного навчання студентів та вивчення ефективності його застосування в навчальному процесі.

Досягнення: викладач вищої категорії, розробниця навчально-методичного комплексу та методичне забезпечення сайту для дистанційного навчання з дисциплін:"Теоретичні основи електротехніки", "Основи метрології та електричні вимірювання"; навчальний посібник «Електротехніка» для студентів електромеханічних спеціальностей, який зайняв 1 місце на конкурсі методичних розробок в НМЦ з питань якості освіти (2014 р.); навчальний посібник «Електричні вимірювання» для студентів електромеханічних спеціальностей, який зайняв 1 місце на конкурсі методичних розробок в НМЦ з питань якості освіти (2015 р.); щорічні перемоги студентів в міській олімпіаді з електротехніки .

Контакти: vitaliy-kob@bigmir.net